Επιστημονικό Έργο

/Επιστημονικό Έργο
Επιστημονικό Έργο 2017-10-19T07:16:10+00:00
Ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση: Η αποπεριφερειοποίηση των εθνικών τραπεζικών τομέων. Έκδοση Ένωση Ελληνικών Τραπεζών | Βλιάμος Σ. & Κυριαζής, Ν. (1993)

Για μια νέα ισορροπία δυνάμεων Ελλάδος-Τουρκίας – Εκδόσεις Εστία | Κυριαζής Ν. (1997)

Ελλάδα-Τουρκία, Άμυνα και Οικονομία – Εκδόσεις Εστία | Κυριαζής Ν. & Σωμάκος Λ. (1999)

Το πρόσωπο του πολέμου στον 21ο – Εκδόσεις Εστία |Kυριαζής, Ν. & Σπανός, Σ. (2001)

Why Αncient Greece? The birth and development of democracy – Psychogios Publications | Kyriazis, N. (2012)

Δημοκρατία και Πόλεμος, Ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα – Εκδόσεις Ευρασία | Κυριαζής, Ν.Κ. (2014)

Essays in Contemporary Economics – Springer | George C. Bitros, Nickolas Kyriazis

The drachma’s adhesion to the European Monetary System. Possible effects, Kredit und Kapital 18(4): 504-514. Kyriazis, K. N. (1985)

Article 86 EEC: The monopoly power measurement issue revisited, European Law Revew 11(2): 134-148. Gyselen, L. & Kyriazis, N. (1986)

L’ ECU prive, Revue de Marche Commun 37: 314-319. Kyriazis, N. (1987)

Greek drachma, International Currency Review 24(2): 43-50. Kyriazis, N. (1997)

Για μια θεωρία της στρατιωτικής ισχύος, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 6(28): 143-167. Kυριαζής Ν. (2000)

The foreign exchange risk premium. A disaggregate approach, Journal of Applied Business Research 18(1): 101-116. Chionis, D. & Kyriazis, N. (2002)

Property rights and game-theory implications of satellite communications: The bilateral case of Greece and Russia, European Journal of Law and Economics 15: 223-250. Halkos, G. and Kyriazis, N. (2003)

The economics of sea power, Social Science Tribune, Special Issue 10(37): 77-96. Kyriazis, N. & Zouboulakis, M. (2003)

Το ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και ο φορολογικός ανταγωνισμός, Αγορά Χωρίς Σύνορα 8(3): 195-203. Κυριαζής, Ν. (2003)

Democracy, sea power and institutional change: An economic analysis of the Athenian naval law, European Journal of Law and Economics 17(1): 117-132. Kyriazis, N. & Zouboulakis, M. (2004)

A naval revolution and institutional change: The case of the United Provinces, European Journal of Law and Economics 19(1): 41-68. Halkos, G. & Kyriazis, N. (2005)

A game theory approach to institutional change, Archives of Economic History XVII(2): 63-90. Halkos, G. & Kyriazis, N. (2005)

Modeling institutional change in tradition economies, Communist and Post-Communist Studies 38: 109-120. Kyriazis, N. & Zouboulakis M. (2005)

Is tax competition harmful and is the EU an optimal tax Area?, European Journal of Law and Economics 21, 163–177. Halkos, G. & Kyriazis, N. (2006)

Empire of the ocean against empire of the continent: An economic analysis of strategy, Archives of Economic History XVIII(2): 5-26. Kyriazis, N. & Vliamos, S. (2006)

Seapower and socioeconomic change, Theory and Society 35: 71-108. Kyriazis, N. (2006)

Economic democracy and decision making for public goods, Archives of Economic History XIX(2): 19-34. Kyriazis, N. (2007)

Democracy and institutional change, European Research Studies X(1-2): 65-82. Kyriazis, N. (2007)

Financing the Athenian state: Public choice in the age of Demosthenes, European Journal of Law and Economics 27(2): 109-127. Kyriazis, N. (2009)

Economic policy in 4th century Athens, Archives of Economic History XXI(2): 7-18. Kyriazis, N. (2009)

The Athenian economy in the age of Demosthenes, European Journal of Law and Economics 29: 255–277. Halkos, G. & Kyriazis, N. (2010)

Democracy, institutional changes and economic development: The case of ancient Athens, Journal of Economic Assymetries 8(1): 61-93. Kyriazis, Ν. & Karayiannis, Α. (2011)

Bounded rationality and institutional change, Evolutionary and Institutional Economic Review 7(1): 1–19. Κyriazis, N. & Metaxas, T. (2010)

Path dependence, change and the emergence of the first joint-stock companies, Business History 53(3): 363-374. Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2011)

Democracy, institutional changes and economic development: The case of ancient Athens, Journal of Economic Assymetries 8(1): 61-93. Kyriazis, Ν. & Karayiannis, Α. (2011)

Introduction: Honoring the battle of Marathon, Journal of Economic Asymmetries, 8(1): 1-6. Bitros, G.C., Karayiannis, A.D. & Kyriazis, N.K. (2011)

The Athenian Democracy, Journal of History and Social Sciences 2(1): 19-44. Kyriazis, N. & Paparrigopoulos, X. (2011)

Bank profitability globalisation and barriers to entrepreneurship. A panel data analysis for Europe and the United States (1999-2007) Kredit und Kapital 45(4): 531-544. Georgiou M. & Kyriazis, N. (2012)

The Emergence of property rights and social contract in Classical Greece, Inventi: Human Resource 2012(3): 1-6. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L. (2012)

Direct democracy and social contract in ancient Athens, International Journal of Social, Human Science and Engineering 6(11): 1375-1381. Kyriazis, N., Economou, E.M.L. & Zachilas, L. (2012)

Democracy and public choice in Classical Athens, Peace Economics, Peace Science and Public Policy 19(2): 213-248. Arvanitidis P. & Kyriazis, N. (2013)

Macroculture, sports and democracy in Classical Greece, European Journal of Law and Economics, DOI 10.1007/s10657-013-9390-3. Kyriazis, N. and Economou E.M.L. (2013)

Social contract, public choice and fiscal repercussions in the Athenian Democracy, Theoretical and Practical Research in Economic Fields 1(7): 61-76. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L. (2013)

Economic impact of direct democracy: A literature review, suggestions for Greece, Archives of Economic History XXV(1): 7-40. Kyriazis, N. K. & N.I. Gkanas, (2013)

Energy and war in the 21st Century, Evolutionary and Institutional Economics Review 10(2):197-215. Lekka, A. & Kyriazis, N. (2013)

Property rights and democratic values in pre-Classical Greece, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΣΤ(63): 46-59. Economou, E.M.L. & Kyriazis, N. (2014c)

War and democracy in ancient Greece, European Journal of Law and Economics 38(1): 163-183. Kyriazis, N. & Paparrigopoulos, X. (2014)

The institutional and economic foundations of regional proto-federations, Economics of Governance, DOI 10.1007/s10101-014-0155-4. Economou, E.M.L., Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2014)

Griechenland: “EG-Beitritt-Dynamisierungsimpulse und struktureffekte fur die wirtschaft” Forschunginstitut der Friedrich Ebert-Stiftung, Nr. 61. Κyriazis, N. (1978)

Union Monetaire Europeene. The approche alternative, European Parliament Economic Series, 3. Kyriazis, N. & Paccoud, T. (1981)

European Monetary Integration: The deregionalisation of national banking sectors (Analysis of the Greek case), Economic Research Center, 96: Nagona University. Vliamos, S.J. & Kyriazis, K.N. (1992)

“Τα οικονομικά της θαλασσοκρατίας: Δημόσια αγαθά, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική ανάπτυξη. Μια συγκριτική ανάλυση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Ελισαβετιανής Αγγλίας”, Πανεπιστήμιο Πατρών [Επιμ. Εκδ.], Η Αρχαία Ελλάδα: Ο Σύγχρονος Κόσμος (σελ 217-305). Κυριαζής, Ν & Ζουμπουλάκης Μ. (2003)

“Οι ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί” στο Θ. Σακελλαρόπουλος [Επιμ. Εκδ.], Οικονομικά και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα (σελ 201-212). Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος. Κυριαζής, Ν & Ζουμπουλάκης Μ. (2004)

“Η τριήρης ως οπλικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις”, στο Γ. Καζάκης [Επιμ. Εκδ.] Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Αθήνα: Press Line. Κυριαζής, Ν. (2006)

“Είναι βλαπτικός ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;” στο Ν. Μαραβέγιας [Επιμ. Εκδ.] Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο. Κυριαζής, N. (2008)

“Αδράνεια και θεσμική αλλαγή στις οικονομίες υπό μετάβαση”, στους Θ. Πελαγίδη και Κ. Χαλάκη [Επιμ. Εκδ.] Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης: Από την Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Zουμπουλάκης, Μ. & Κυριαζής Ν. (2009)

“Η κόλα της δημοκρατίας: Πόλεμος, θεσμοί και οικονομία στην αρχαία Ελλάδα” στο Γ.Ν. Οικονόμου [Επιμ. Εκδ.], Μελέτες για τον Κορνήλιο Καστοριάδη: Η Γένεση της Δημοκρατίας και η Σημερινή Κρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία. Κυριαζής, Ν. (2011)

“Για την επιτάχυνση και τη βελτίωση της δικαιοσύνης”, στο Τσούκας, Π.Κ. [Επιμ. Εκδ.] Ο Ασάλευτος Χρόνος της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Εξήντα Επτά Κείμενα Κριτικής 1880-2011. Αθήνα: Καλλιγράφος. Παπαρρηγόπουλος, Ξ.Ι. & Κυριαζής, N.K. (2012)

“Στρατιωτικές δαπάνες ΗΠΑ-ΕΣΣΔ την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου”, στο Θ. Καρβουναράκης [Επιμ. Εκδ.], O Ψυχρός Πόλεμος: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης. Κυριαζής, Ν., Kόλλιας, Χ. & Οικονόμου, Ε.Μ. (2012)

“La Deontologie de la punition. Un point de vue economique” Lugia N. Dormont (Ed.), Constats et Philosophie du Droit Penal (pp 207-219). Geneve: Editions de l’ Espace. Kyriazis, N. (1991)

“Droits subjectifs et fiscalites” in L.N. Dormont (Ed.) Revue International de Philosophie Penale et de Criminologie de l’ Arte (pp. 135-138). Paris: Editions Michel Reno. Kyriazis, N. (1993)

“The discussion and the merits and demerits of democracy is almost as old as democracy itself and is ongoing”, in J.A. Brox & N.C. Baltas (Eds.), The Global Economics of Changing Environment. Kyriazis, N. & Karayannis, A. (2009)

“The birth of democracy: Values in war and politics in Classical Greece”, in P. Hermann (Ed.), Democracy in the Theory and Action (pp. 277-288). New York: Nova Publishers. Kyriazis, N. & Paparrigopoulos, X. (2011)

“Spices and the road to capitalism”, in J.G. Backhaus (ed.) Navies and State Formation: The Schumpeter Hypothesis Revisited and Reflected (pp. 365-380) Berlin: Lit Werlag. Kyriazis N. (2012)

“The qualities and workings of direct democracy: Lessons from Classical Athens”, in G.C. Bitros & N. Kyriazis (Eds.), Essays in Contemporary Economics. A Festschrift in Memory of A.D. Karayiannis (pp. 161-174). Heidelberg, New York and London: Springer Cham. Arvanitidis, P.A. & Kyriazis, N.C. (2014)

“The glue of democracy: Economics, warfare and values in Classical Greece”, in G.C. Bitros & N. Kyriazis (Eds.), Essays in Contemporary Economics. A Festschrift in Memory of A.D. Karayiannis (pp. 175-190). Heidelberg, New York and London: Springer Cham. Kyriazis, N. Paparrigopoulos, X. & Economou, E.M.L. (2014)

“Democracy and Education: A history from ancient Athens”, The University According to Humboldt. History, Policy, and Future Possibilities, Backhaus, in J.G. (Ed.). Springer Verlag. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L. (2015)

“Δημόσια Διοίκηση: Η πρόκληση του 21ου αι.” στο Συνέδριο ΙΣΤΑΜΕ, Ιούνιος 1996. Κυριαζής, Ν. (1996)

“Defense procurement in Greece, A cost-benefit analysis of fighters for the Hellenic Air Force”, paper presented at the 10th Annual International Conference on Economics and Security, Thessaloniki, 22-24 June 2006. Kyriazis, N. & Salavrakos, I.D. (2006)

“Bounded rationality, path dependence and the efficiency of institutions”, paper presented at the International Conference on Applied Business & Economics, October 4-6, in Piraeus. Bitros, G. & Kyriazis, N. (2007)

“An environmental policy decision making model under direct democracy procedures”, paper presented at the 2nd Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference, June 21-26 in Mykonos. Kyriazis, N. & Aravossis, K. (2009)

“Path dependence, change and the emergence of the first joint-stock Companies”, paper presented at the EBES 2010 Conference, May 26-28 in Istanbul. Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2010)

“Τhe birth of democracy: Warriors into democrats”, paper presented at the 2nd April 14-15 in Volos. Kyriazis, N. & Paparripopoulos X. (2011)

“Τhe theory of macroculture and the promotion of democratic ideals through sports in ancient Greece”, paper presented at the International Congress of Physical Education and Sports, No. 16744, May, 18-20, in 20th Komotini. Economou, E.M., Kyriazis, N. & Economou N.D. (2012)

“Σύγκριση της Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας ΕΕ.-ΗΠΑ υπό το πρίσμα των αμυντικών τους δαπανών”, στο 3ο Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, 31 Μαΐου, Αθήνα. Κυριαζής, Ν. & Οικονόμου, Ε.Μ.Λ. (2012)

“Macroculture, sports and democracy in Classical Greece”, paper presented at the 25th Heilbronn Symposion in Economics and the Social Sciences, June 21-24th in Heilbronn. Kyriazis, N. & Economou, E.M. (2012)

“Public choice, economy and war in Classical Athens”, paper presented at the 16th Annual International Conference on Economics and Security, June, 2012 in Cairo. Arvanitides, P. & Kyriazis, N. (2012)

“Direct Democracy and Social Contract in Ancient Athens”. Paper presented at the ICGRBS 2012: 33rd International Conference on Greek, Roman and Byzantine Studies, November 28-29 in Paris. Kyriazis, N., Economou, E.M. and Zachilas, L (2012),

“Direct democracy and social contract in ancient Athens”, paper presented at the ICGRBS 2012: 33rd on Greek, Roman and Byzantine Studies, November 28-29 in Paris. Arvanitides, P. & Kyriazis, N. (2012)

“Social contract, public choice and fiscal repercussions in Classical Athens”, paper presented at the 12th Fiscal Sociology, October 12 in Erfurt. Economou, E.M.L & Kyriazis, N. (2013)

“The Emergence and the Development of the federations: The Achaean Federation, the United Provinces and the EU”. Paper presented at the 26th Heilbronn Symposion in Economics and the Social Sciences, June 20-23, in Heilbronn. Kyriazis, N. and Economou, E.M.L. (2013)

“The Emergence and the Development of the federations: The Achaean Federation, the United Provinces and the EU”, paper presented at the 26th Heilbronn. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L. (2013)

“The institutional and economic foundations of regional proto-federations”, paper presented at the 53rd ERSA Congress, Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, August 27-31, in Palermo. Economou, E.M.L., Kyriazis, N. and Metaxas, T. (2013)

“The glue of democracy: Economics, warfare and values in Classical Greece”, paper be presented at the Conference in the Memory of Anastassios D. Karayiannis, October 18-19, in Volos. Kyriazis, N., Paparrigopoulos, X. & Economou, E.M.L. (2013)

“Μια συγκριτική ανάλυση των oμοσπονδιών”, παρουσιάστηκε στο συνέδριο “Ευρώπη – Όχι ευχαριστώ, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση του ευρωσκεπτικισμού”, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Κonrad Adenauer-Stiftung, στις 29 Απριλίου, 2014, στο Βόλο. Κυριαζής, N. & Οικονόμου, Ε.Μ.Λ. (2014)

Ιστορική αναδρομή: Ένα ιστορικό του Ισλάμ, Εξωτερικά Θέματα, 4(2002): 152-159. Κυριαζής, Ν. (2002)

Πέρλ Χαρμπορ, Αεροπορική Επιθεώρηση, 67: 73-80. Κυριαζής, Ν. (2002)

Πόλεμος, μπαχαρικά και η δημιουργία της σύγχρονης οικονομίας Αμυντικά Θέματα, Special Report. Κυριαζής, Ν. (2008)

A game theory approach to institutional change, Discussion Paper Series 03-01, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Ηalkos G. & Kyriazis N. (2003)

“Τα οικονομικά της θαλασσοκρατίας: Θεσμοί και οικονομική ανάπτυξη στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και την Ελισαβετιανή Αγγλία”, Discussion Paper Series 02-04, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. Ζουμπουλάκης Μ. & Κυριαζής Ν. (2004)

“Commercial Banking Profitability in Post-Communist Countries: The Role of Entrepreneurship: 1990-2004” (November 29, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1515165 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1515165. Georgiou, M. N. and Kyriazis, N. (2009)

“Banking differentials between Europe and USA”, Discussion Paper on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, no. 1706, Max Plank Institute of Economics, Jena, Germany. Georgiou, M.N. & Kyriazis, N. (2011)

“War for Profit: Macroculture, corsairs and partnership companies”, MPRA Paper 40926, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2012)

“Property Rights and democratic values in Bronze Age and Archaic Greece”, MPRA Paper 42399, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L (2012)

“Social Contract, public choice and fscal repercussions in Athenian Democracy”, MPRA Paper 43498, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N., Economou, E.M.L. & Zachilas, L. (2012)

“The glue of democracy: Economics, warfare and values in Classical Greece”, MPRA Paper 45117, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N., Paparrigopoulos, X. & Economou, E.M.L. (2013)

“Macroculture, athletics and democracy in ancient Greece”, MPRA Paper 45903, University Library of Munich, Germany. Economou, E.M.L. & Kyriazis, N. (2012)

“The emergence of democracy: A behavioral perspective”, MPRA Paper 47146, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2013)

“The emergence and the development of the federations: The Achaean Federation, the United Provinces and the EU”, MPRA Paper 47349, University Library of Munich, Germany. Economou, E.M.L. & Kyriazis, N. (2013)

“The institutional and economic foundations of regional proto-federations”, ERSA Conference Papers ERSA13p739, European Regional Science Association. Economou, Ε.Μ.L., Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2013)

Property rights and democratic values in pre- Classical Greece, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 57286. Economou, E.M.L. & Kyriazis, N. (2014c)

“A comparative analysis of federations: The Achaean federation and the European Union”, MPRA Paper 57287, University Library of Munich, Germany. Kyriazis, N. & Economou, E.M.L. (2013)

Achaeans, Indians and Europeans: A comparison of federations. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 57289. Economou, Ε.Μ.L & Kyriazis, N. (2014a)

Aetolians, Europeans and Canadians: A comparative analysis of federations. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 57290. Economou, E.M.L. & Kyriazis, N. (2014b)

Warfare at sea and profit: Corsairs, institutions and partnership companies. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 58985. Economou, E.M.L., Kyriazis, N. & Metaxas, T. (2014)

[Review of the book Economic analysis of institutional change in ancient Greece: politics, taxation and rational behaviour, by Lyttkens, C.H.]. European Journal of Law and Economics, DOI 10.1007/s10657-013-9419-7. Κyriazis, N. (2013)

[Review of the book Creative crisis in democracy and economy, by Bitros, G. & Karayannis, A.]. European Journal of Law and Economics, DOI 10.1007/s10657-013-9419-7. Κyriazis, N. (2013)